DilekceHocasi.com Amblem
Dilekçe Hocası / Genel / Araç Haczi Talebi Dava Dilekçesi Örneği

Araç Haczi Talebi Dava Dilekçesi Örneği

Kasım 17, 2021 0 70

Araç haciz talebi, alacaklının borcunu tahsil etmek amacıyla borçlunun aracına elkonulması için icra dairesine yaptığı başvurudur. Alacaklının icra dairesine giderek, kendisinin bir başkasından alacağı olduğunu, bir borçlusu olduğunu ve vadesi geldiğinde borcunu ödemediğini veya eksik ödediğini söyleyerek yardım edilmesini istemesiyle icra takibi başlamaktadır. Alacaklı, bu başvuruyu “takip talebi” adı verilen bir evrak ile yapar. Bu takip talebi yazılı da sözlü de olabilir.

Kesinleşen takip sonucunda alacaklının alacağını tahsil edebilmesi için borçlunun sahip olduğu taşınır ve taşınmazları icra vasıtasıyla sattırabilir.

Alacaklının gideceği yetkili icra dairesi Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca belirlenmektedir. HMK uyarınca yetkili mahkemeyi genel, özel ve kesin yetki kurallarına göre belirlenmektedir. Genel yetkili mahkeme, aksine bir düzenleme olmadıkça davalının dava açıldığı tarihteki yerleşim yeri mahkemesidir. İcra kanunu da buna atıf yaptığına göre aksine bir düzenleme yoksa icra takibinin başlatılacağı icra dairesi, borçlunun yerleşim yerindeki icra dairesidir. Araç haczi varsa trafikten aracınız yediemine çekilebilir.

DİKKAT!  Ortaklığın Giderilmesi Dava Dilekçesi Örneği

İcra takibinin kesinleşmesi ile birlikte alacaklının borcunu tahsil edebilmesinin bir yolu olan ve motorlu araçlarının haczine yönelik bir talep olan araç haczi talebi icra dairesinden istenmektedir. Bu araçlar trafikte ya da çekildikleri yerde yakalandıktan sonra muhafaza altına alınmakta ve yine icra dairesince bunların kıymet takdiri yapılmaktadır.

Araç haczi talebi dosyaya sunulup, borçlunun araçları haczedildikten sonra alacaklı İcra İflas Kanunu’nun 106. maddesi gereğince altı ay içine aracın satışı istemeli, satış avansını dosyaya yatırmalıdır.

Araç haciz talebi alacaklının borcunu tahsil edebilmesi için başvuracağı bir yoldur. Bunun için ise alacaklının yapması gereken takibin yapıldığı icra dairesine giderek araç haciz talebinde bulunmak olacaktır. Araç haciz talepleri örneği aşağıda verilmiştir.

Araba Üzerindeki Haciz Nasıl Kaldırılır?

Üzerinizde bulunan icra takibi sonucunda aracınıza haciz kondu ve bu haczi kaldırmak için kara kara düşünüyor, neler yapabileceğiniz konusunda araştırmalar yapıyorsunuz. Araba Üzerindeki Haciz Nasıl Kaldırılır sizlere anlattık.

Araba üzerindeki haczi kaldırabilmeniz için 5 farklı yol var:

Borcu Ödemek

Borcunuzu kabul ediyorsanız, takibin gerçekleştiği icra dairesine ya da bulunduğunuz yerdeki en yakın icra dairesine giderek; talep edilen miktarı faizi ve vekalet ücreti ile ödediğiniz takdirde araba üzerindeki haciz kalkacaktır.

DİKKAT!  Yaşlı Bakımevi Dilekçe Örneği

Hatalı Haciz

Haciz işleminin hatalı yapıldığını düşünüyorsanız(sehven icra takip elemanlarının yaptığı bir hata olabilir) dilekçe ile haczin konulduğu icra dairesine başvurabilirsiniz. Yapılan işlem, düşündüğünüz gibi hatalıysa haciz işlemi kalkacaktır.

İcralı arabaları %50 daha masrafsız alacağınızı biliyor muydunuz? Nasıl Alacağınızı Öğrenmek İçin Alttaki Linke Tıklayabilirsiniz.

Anlaşma

Arabanıza konulan haczin kaldırılmasını istiyorsanız, alacaklı ile anlaşmak sizin için en kolay ve hızlı yol olacaktır.

Alacaklıya, borcunuzu ödemek istediğinizi; ancak araç üzerindeki haczi kaldırırsa borcunuzu taksitlendirerek ödeyebileceğinizi söyleyebilirsiniz.

Alacaklı ile anlaşmaya varırsanız, icra dairesine yapacağınız başvuru ile aracınız üzerindeki haciz kalkacaktır.

Süre

İcra İflas Kanunu 106 ve 110 numaralı maddelere göre, alacaklı, araca konulmuş haciz işleminden sonra 6 ay içerisinde satış talebinde bulunmak zorundadır. Bulunmadığı takdirde, aracınız üzerindeki haczin kaldırılmasını talep etme hakkınız doğar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.