DilekceHocasi.com Amblem
Dilekçe Hocası / Genel / Azilname Dilekçesi Örneği

Azilname Dilekçesi Örneği

Eylül 8, 2021 0 4.831

Azilname bir diğer ifade ile azil belgesi bir tür görevden alma belgesidir. Türk Borçlar Kanunu, Avukatlık Kanunu, Noterlik Kanunu, Türk Medeni Kanunu gibi birçok hukuk alanının ele aldığı bir konudur. Türk Dil Kurumu “azil” kelimesini “görevden almak” şeklinde tanımlamıştır. Vekalet veren gerçek ya da tüzel kişi, vekiline vermiş olduğu yetkiyi kısmen ya da tamamen geri alması işlemi bir azildir.
Azilnamede iki taraf bulunmakla birlikte bu taraflardan biri azledendir. Azilname ile azleden yani vekil eden taraf taraflı irade beyanı ile vekiline vermiş olduğu yetkiyi tamamen ya da kısmen geri alabilmektedir. Türkiye Noterler Birliğince azil beyanı karşı tarafa ulaştığı anda temsil yetkisi son bulmuş olur. Azil beyanının azil edilen tarafa bildirilmesi yeterli görülmektedir. Peki azilname dilekçesi nedir ve nasıl yazılır?

DİKKAT!  Amerika Vize Dilekçesi Nasıl Yazılır?


Azilname dilekçesi verilen vekaletin geri alınmasını yani iptalini bildiren yazılı bir metindir. Genellikle noter onayı isteyen bir işlemdir. Notere gidip vekalet iptali için azilname ya da fesih belgesi talep edilmelidir. Ancak gidilen noter vekaletin düzenlendiği noter ile aynı olmalıdır. Noterden azilname alınabilmesi için belirli bir tutarda harç ödenmesi de gerekmektedir. Ayrıca belge alınırken geçerli bir sebep sunmak da gereklidir. Vekalet iptali için istenecek bazı belgeler ise; nüfus cüzdanı, pasaport, 2 adet vesikalık fotoğraf, vekaletnamenin düzenlendiği noter adı, tarihi ve numarası, vekaletnamenin bir kopyası, vekil adı ve soy adı, vekil tayin edecek kişinin kimlik fotokopisi gibi belgelerdir.
Türkiye Noterler Birliği’nin azilname şablon metini örnek alınacak olursa azilname dilekçesi örneği şu şekilde olabilir:
” … noterliğinin … yevmiye numaralı vekaletnamesi ile tarafınızı vekil tayin etmiştik. Görülen lüzum üzerine bugün itibariyle verilen vekaletten ve vekaletname ile tarafınıza yüklenmiş olan yetkilerden azledildiniz. Bundan sonraki süreçte bu vekaletnameye dayanarak tarafımıza ait herhangi bir yetkiniz olmadığınızı bildiririz.” Bu şekilde açıklayıcı, net ve dolaylı cümlelere gerek kalmadan bildirilen bir dilekçe azil için yeterli olacaktır. Son olarak dilekçede azil eden ve edilen kişilerin kimlik numaraları, ad ve soy ad bilgileri mutlaka yer almalıdır.

DİKKAT!  Nafaka Davası Dilekçe Örneği

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir