DilekceHocasi.com Amblem
Dilekçe Hocası / Genel / Dernek Kurma Dilekçe Örneği

Dernek Kurma Dilekçe Örneği

Aralık 20, 2021 0 1.791

Dernek Kuruluşunda İstenen Belgeler :

01- En az (7) gerçek kişinin bir araya gelmesiyle kurulur.

02- Kuruluş Bildirimi (3 adet)

03- Kurucular tarafından her sayfası imzalı Dernek Tüzüğü (3  adet)

04- Yazışma ve tebligatı almaya yetkili kişi veya kişilerin adı, soyadı, yerleşim yerini ve imzalarını belirten liste

05-Dernek kurucuları arasında tüzel kişiliklerin bulunması halinde bu tüzel kişilerin unvanı, yerleşim yeri ve kuruluş belgesi ile tüzel kişiliklerin organları tarafından yetkilendirilen gerçek kişide belirtilmek kaydıyla bu konuda alınmış kararın fotokopisi

06-Kurucular arasında yabancı dernek veya dernek ve vakıf dışında kar amacı gütmeyen kuruluşlar bulunması halinde, bu tüzel kişilerin dernek kurucusu olabileceğini gösteren İçişleri Bakanlığınca verilmiş izin belgesi

07-Kurucular arasında yabancı uyruklular varsa, bunların Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olduklarını gösterir belgelerin fotokopileri

Şube Kuruluşunda İstenen Belgeler :

01-Genel kurullarınca yetki verilen yönetim kurullarını yetkili kılacakları en az 3 kişinin imzaladığı kuruluş bildirimi

DİKKAT!  Tapu Cins Değişikliği Dilekçesi Örneği

02-İlgili dernekler müdürlüğünce onaylanmış dernek tüzüğü( 2 adet)

03-Şube  kurucuları arasında tüzel kişiliklerin bulunması halinde bu tüzel kişilerin unvanı, yerleşim yeri ve kuruluş belgesi ile tüzel kişiliklerin organları tarafından yetkilendirilen gerçek kişide belirtilmek kaydıyla bu konuda alınmış kararın fotokopisi

04- Yazışma ve tebligatı almaya yetkili kişi veya kişilerin adı, soyadı, yerleşim yerini ve imzalarını belirten liste

05- Kurucular arasında yabancı uyruklular varsa, bunların Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olduklarını gösterir belgelerin fotokopileri

06-Şube açılması için yönetim kuruluna verilmiş yetkiyi gösteren genel kurul kararının fotokopisi

07-Kurucu olarak yetkilendirilmiş kişiler için alınmış dernek yönetim kurulu kararı fotokopisi

Genel Kurul Toplantıları Nezaman Ve Nasıl Yapılır?

01-Olağan genel kurul toplantıları derneği tüzüğünde belirtilen yıllarda ve yine belirtilen ay içerisinde yapılmak zorundadır.(Üst üste iki defa olağan genel kurul toplantısını yapmayan dernekler Medeni Kanun’un 87. maddesinin 5. bendi gereğince kendiliğinden sona erer.)

DİKKAT!  İnfaz Erteleme Dilekçe Örneği

02-Olağan ve olağanüstü toplantılar yönetim kurulunca alınan karar ile üyelere en az on beş gün önceden ,günü, saati, yeri ve gündemi tüzükte belirtilen usullerden biri ile ( bir gazetede ilan edilmek veya yazılı yada elektronik posta ile) bildirilmek suretiyle yapılır.

03-Toplantı tutanağında, toplantının yeri ve tarihi belirtilecek, ilk toplantıda çoğunluk sağlanamadığından veya başka bir nedenle ertelenmiş ise ikinci toplantıda, toplantı tutanağında ikinci toplantı olduğu belirtilecektir. Toplantı tutanağında katılanları sayısı ile karar alma sayısı da belirtilecektir.

04-Dernek organlarına (Yönetim ve Denetim Kurallarına vb.)seçilen üyelerin isimleri, seçim gizli oyla yapılmışsa hizalarına kaç oy aldıkları da belirtilmek suretiyle toplantı tutanağında belli edilir.

05-Toplantı sonrası otuz gün içerisinde aşağıdaki yazılı belgeler mülki amirliğe teslim edilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir