DilekceHocasi.com Amblem
Dilekçe Hocası / Dava Dilekçesi Örneği / Faturaya Dayalı İtirazın İptali Davası Dilekçe Örneği

Faturaya Dayalı İtirazın İptali Davası Dilekçe Örneği

Aralık 16, 2021 0 4.225

Faturaya dayalı itirazın iptali davası bazı sorunların çözülmesinde etkili bir çözümdür. Böyle bir durumda yapılan itiraz birçok sonuca da etki edecektir. Örneğin başlatılmış olan bir icranın durdurulması mümkün olacaktır. Başvuru neticesindeki süreç değerlendirildiğinde hakim durumu kabul ederse yürütmede durdurulmuş olur.

İcra takiplerinde alacaklı olan tarafın itiraz etmesi ile birlikte hâkimin hüküm vermesine gerek kalmaksızın icra takibi kendiliğinden durmaktadır. Takibin devam etmesi için de itiraza iptal davasının açılması gerekir. İtirazın kaldırılmasına ilişkin açılacak olan dava, alacaklı icra mahkemesinde ya da genel mahkemelerde açılabilir.

Dava sonucunda eğer itirazın kaldırılması kararı verilirse borçlunun itirazı bertaraf edilmiş sayılacaktır ve böylece takip kendiliğinden devam etmeye başlar. Bununla birlikte, faturaya dayalı itirazın iptali davası kapsamında faturaya dayalı alacaklarda alacağın likit olduğuna dair Yargıtay içtihattı bulunmaktadır. Yani takip konusu olan alacak eğer doğduğu andan itibaren muayyen bir alacak durumundaysa alacağın likit olduğu kabul edilmektedir. Dolayısıyla bu gibi durumlarda alacağın hesaplanması yargılamayı gerektirecektir ve yargılamayı gerektirdiği zamanda icra inkâr tazminatına karar veremez.

Bunun yanı sıra itirazın iptali dava hakkı hak düşürücü süreye tabidir. Borçlu tarafından itirazın öğrenilmesinden itibaren ya da alacaklıya tebliğ edilmesinden itibaren 1 sene içerisinde bu davanın açılması gerekir. Bu süreden sonra açılan davalar ise reddedilir ve takibe devam edilmez.

DİKKAT!  Mahkemeye katılamadığında mazeret dilekçesi

İtiraz İptal Dava Dilekçe Örneği

Faturaya dayalı itirazın iptali davası dilekçesi nasıl olmalıdır? Dava dilekçe örneği, faturaya dayalı olarak açılan icra takiplerinde bu icra takibine itiraz edilmesi halinde itirazın iptali istenebilir. Dolayısıyla itiraza iptal davası açacak olan tarafın itiraza neden iptal edilmesi gerektiğini itiraz iptal dilekçesini yazması oldukça önemlidir.

İtirazın iptal davaları uzmanlık gerektiren bir icra hukuk alanıdır. Bu yüzden bu sürecin mutlaka uzman bir avukat tarafından yönetilmesi gerekmektedir. Her konuya göre icra itirazın iptali dava dilekçesi hazırlanmalıdır. Dava dilekçe örneğindeki açıklamalar ve sebepler kısmı avukat tarafından konuya göre yazılmalıdır.

Faturaya dayalı itirazın iptali davası örnek dilekçe yazısı asliye hukuk mahkemesine hitaben yazılmalıdır. İtirazın iptalini isteyen alacaklının vekilinin ve borçlunun ad ve soy ad bilgileri yazılır. Yazılacak olan dilekçeye konu ver tarih bilgisi yazılmalıdır. Yazılan dilekçede açıklama bölümü önemlidir. Her duruma göre açıklamalar düzenlenmelidir. Ayrıca dilekçeye deliller, sonuç ve istem bölümleri de yazılmalıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir