DilekceHocasi.com Amblem
Dilekçe Hocası / Genel / Geriye Dönük Vergi İndirimi Almak İçin Dilekçe Örneği

Geriye Dönük Vergi İndirimi Almak İçin Dilekçe Örneği

Eylül 12, 2021 0 9.349

Engelli çalışanların geriye dönük vergi muafiyetinden nasıl yararlandıkları merak konusu olabilir. 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 31. maddesi uyarınca çalışanlar için engellilik derecesine göre vergi muafiyeti uygulanabilmektedir. Engelli bir personel, sağlık kurulundan geçerek çalışma gücündeki kayba göre engellilik raporu alabilmektedir. Sağlık kurulunun verdiği raporda engellilik oranı yüzde 80 ise 1. derece, yüzde 60 ise 2. derece, yüzde 40 ise 3. derece şeklinde nitelendirilmektedir. Bu oranlara göre çalışanlar indirim hakkına sahip olmaktadır.

Peki geriye dönük vergi indirimi almak için dilekçe örneği nasıl yazılır, başvurusu nereye ve nasıl yapılır? Öncelikle bu dilekçenin muhatabı ya bulunduğun şehrin vergi daire başkanlığı ya da defterdarlık genel müdürlüğüdür. İlçede ikamet ediliyor ise mal müdürlüklerine yazılabilir. Engellilik için gerekli birkaç belge bulunmaktadır. Bunlardan biri elbette ki bir dilekçedir. Ayrıca engelli çalışan, çalışmakta olduğu iş yerinden orada çalıştığına dair bir yazı almalıdır. Bu yazı kaşelenmiş olmalı ve işveren tarafından verilmiş olmalıdır. Çalışan kişi işçi ise yeni işe başlayanlar için sigorta bildirgesi, eski çalışanlar için son aya ait sigorta bildirgesi eklenmelidir. Nüfus cüzdanı fotokopisi de yine gerekli olan belgelerden bir tanesidir. Sağlık kurulundan alınmış olan rapor noter tasdikli olmalı ya da hastane tasdikli bir örnek olmalıdır. Eğer rapor bulunmuyorsa hastaneye sevk için 3 adet vesikalık fotoğraf eklenmelidir.

DİKKAT!  Araç Haczi Talebi Dava Dilekçesi Örneği

Dilekçe yazmaya başlanırken öncelikle A4 kağıdının üst kısmından 3 cm kadar boşluk bırakılmalıdır. Ardından sayfa tam ortalanarak büyük harfler ile dilekçenin gönderileceği kurum adı belirtilmelidir. Örneğin “Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir, Kurumlar ve Diğer Vergiler Müdürlüğüne” yazmanız yeterli olacaktır. Daha sonra ise dilekçenin asıl nedeni paragraf halinde yazılabilir. “İş yerinizde çalışmakta olan … isimli çalışan hakkında … hastanesi tarafından düzenlenen … tarihli … sayılı sağlık kurulu raporu Merkez Sağlık Kurulunca incelenmiş ve anılan raporda engellilik bulgusu … olarak tespit edilmiştir. Bu bağlamda adı geçen çalışanın engellilik indiriminden yararlanması gerekmektedir. Bilgi edinilmesini ve gereğinin yapılmasını arz ederim.” şeklinde açıklama yapmanız da yeterli olacaktır.

DİKKAT!  İl Sağlık Müdürlüğüne Dilekçe Örneği

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir