DilekceHocasi.com Amblem
Dilekçe Hocası / Genel / İcrada İmzaya İtiraz Dilekçesi Örneği

İcrada İmzaya İtiraz Dilekçesi Örneği

Aralık 6, 2021 0 1.632

İcrada imzaya itiraz; borçluya gönderilen ödeme emrine itiraz edilmesinin yollarından birisi olup, bu itirazda asıl amaç; borca konu belgede bulunan imzaya itiraz edilmesidir.

İmzaya itiraz, alacaklının bir adi senede dayanarak takip yapması durumunda, borçlunun bu senet altındaki imzanın kendisine ait olmadığı yönündeki itirazıdır (İYY md. 60/11 b. 3:62/5).

İtiraz da bulunan borçlu, beyanında imzaya itiraz ettiğini açıkça belirtmelidir. Örneğin “ Senetteki imza bana ait değildir”, “İmzayı kabul etmiyorum”, “İmzaya itiraz ediyorum”, “İmza sahtedir” gibi.

İmzaya itiraz edilebilmesi için takibin bir senede dayanması gerekmektedir. Takip bir senede dayanmıyorsa imzaya itiraz mümkün değildir.

Resmi senetler için icra dairesinde imzaya itiraz mümkün değildir. Böyle bir durumda borçlu ödeme emrindeki imzanın kendisini ait olmadığını iddia ediyorsa genel mahkemelerde sahtelik (tespit) davası açabilir.

Borçlu, itiraza ayrıca ve açıkça belirtmezse senet altındaki imzayı kabul etmiş sayılır.

Borçlu tarafından ödeme emrindeki imzaya itirazla birlikte borca itirazlarda ileri sürülebilir. Ancak imzaya itiraz ile birlikte borca itirazında ileri sürülebilmesi için iki durumun birbiri ile uyumlu olması gerekir. Yani birbiri ile çelişmemesi gerekir. Örneğin “İmza bana ait değildir. Ayrıca senetteki vadeye göre borç zaman aşımına uğramıştır.” Şeklinde yapılan itiraz geçerlidir. Bu şekilde yapılan itirazda imza ile ve borçla itiraz birbiri ile çelişmemektedir. Borçlunun “İmza bana ait değildir, bu borçtan dolayı bir kısım parayı ödedim.” Şeklinde bir itirazda bulunması çelişki doğuracaktır.

DİKKAT!  Tapu Cins Değişikliği Dilekçesi Örneği

Borçlu imzaya itirazdan sonra takas itirazında da bulunabilir. Örneğin “İmza bana ait değildir ancak mahkeme aksi yönde bir karar verirse takas dermeyan ediyorum. Çünkü bende karşı taraftan alacaklıyım” şeklindeki itiraz gibi.

Borçlu tarafından imza ile birlikte borca itirazlar ileri sürülmüşse imzaya itiraz olarak işlem görür. Bu nedenle alacaklı, itirazı bertaraf etmek için itirazın geçici kaldırılması yoluna başvurulmalıdır.

İmzaya itiraz ile birlikte yetki itirazı öne sürülmüşse alacaklı, itirazı bertaraf etmek için itirazın geçici kaldırılması yoluna başvurmalıdır. Ancak böyle bir durumda mahkeme öncelikle yetki itirazını inceler.

İcrada İmzaya İtiraz Dilekçesi Örneği
İcrada İmzaya İtiraz Dilekçesi Örneği

İmzaya İtiraz Nereye Yapılmalıdır

İmzaya itiraz icra dairesine yapılır icra dairesi dışında bir makama yapılan itiraz sonuç doğurmaz, yapılmamış sayılır. İcra mahkemesine ya da genel mahkemelere yapılan itirazlar geçersizdir.

DİKKAT!  AÖF Kayıt Silme Dilekçe Örneği

İmzaya İtiraz Nasıl yapılır

İmzaya itiraz, dilekçe ile veya sözlü olarak yapılabilir. İster sözlü yapılsın, İster dilekçe ile yazılı olarak yapılsın, her iki durumda da itiraz tutanağı geçirilir(İİY md. 8/2 Yön. md.20/11).

İmzaya İtiraz Dilekçesi Örneği

İmzaya itiraz ve İmzaya itirazın kaldırılmasın ilişkin olarak sitemizde örnek olarak hazırlanmış birçok dilekçe örneği mevcuttur. Ancak imzaya itiraz dilekçeleri ve imzaya itirazın kaldırılması dilekçeleri örnek ve bilgilendirme amaçlı olduğundan birebir yapılacak olan itirazla örtüşmeyebilir bu nedenle yapacağınız itiraza uygun dilekçe örneği üzerinde gerekli uyarlama ve düzenlemeleri yapmanız gerekmektedir.  İleride herhangi bir hak kaybı yaşamamanız açısından bir hukuk uzmanından yardım alınması faydalı olacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir