DilekceHocasi.com Amblem
Dilekçe Hocası / Genel / İtiraz Edilebilecek Kararlar

İtiraz Edilebilecek Kararlar

Kasım 5, 2021 0 1.189

Mahkemenin vermiş olduğu kararlara itiraz etme hakkı vardır. Bu itirazı gerçekleştirirken ise süreci dikkatli takip etmek gerekir. Mahkeme kararına itiraz edebilmek için 7 gün içerisinde başvuruda bulunulması gerekir. Başvuru ilgili merciye yapılacak olan dilekçe ile başlatılmış olur.

Karara İtiraz Ne Zaman Sonuçlanır?

Yapılan itiraz ilgili mahkeme tarafından yerinde görülürse düzeltme gerçekleştirilir, ancak mahkeme itirazı yerinde görmezse en fazla 3 gün içerisinde karar vermek üzere ilgili merciye gönderir.

Mahkeme Kararına İtiraz Dilekçesi Örneği
Mahkeme Kararına İtiraz Dilekçesi Örneği

Karara İtiraz Nereye Yapılır?

Ceza Mahkemelerinde karara itirazın nereye yapılacağı ve kararı inceleme mercileri CMK. 268. Maddesinin a,b,c,d ve e fıkralarında belirtilmiştir.

CMK. Madde 268/a,b,c,d,e (İtirazı İncelemeye Yetkili Merciler)

a) Sulh ceza hâkimliği kararlarına yapılan itirazların incelenmesi, o yerde birden fazla sulh ceza hâkimliğinin bulunması hâlinde, numara olarak kendisini izleyen hâkimliğe; son numaralı hâkimlik için bir numaralı hâkimliğe; ağır ceza mahkemesinin bulunmadığı yerlerde tek sulh ceza hâkimliği varsa, yargı çevresinde görev yaptığı ağır ceza mahkemesinin bulunduğu yerdeki sulh ceza hâkimliğine; ağır ceza mahkemesinin bulunduğu yerlerde tek sulh ceza hâkimliği varsa, en yakın ağır ceza mahkemesinin bulunduğu yerdeki sulh ceza hâkimliğine aittir.

DİKKAT!  OGS Cezasına İtiraz Dilekçesi Örneği

b) İtiraz üzerine ilk defa sulh ceza hâkimliği tarafından verilen tutuklama kararlarına itiraz edilmesi durumunda da (a) bendindeki usul uygulanır. Ancak, ilk tutuklama talebini reddeden sulh ceza hâkimliği, tutuklama kararını itiraz mercii olarak inceleyemez.

c) Asliye ceza mahkemesi hâkimi tarafından verilen kararlara yapılacak itirazların incelenmesi, yargı çevresinde bulundukları ağır ceza mahkemesine ve bu mahkeme ile başkanı tarafından verilen kararlar hakkındaki itirazların incelenmesi, o yerde ağır ceza mahkemesinin birden çok dairesinin bulunması hâlinde, numara olarak kendisini izleyen daireye; son numaralı daire için birinci daireye; o yerde ağır ceza mahkemesinin tek dairesi varsa, en yakın ağır ceza mahkemesine aittir.

d) Naip hâkim kararlarına yapılacak itirazların incelenmesi, mensup oldukları ağır ceza mahkemesi başkanına, istinabe olunan mahkeme kararlarına karşı yukarıdaki bentlerde belirtilen esaslara göre bulundukları yerdeki mahkeme başkanı veya mahkemeye aittir.

DİKKAT!  Ders planı şablonu

e) Bölge adliye mahkemesi ceza dairelerinin kararları ile Yargıtay ceza dairelerinin esas mahkeme olarak baktıkları davalarda verdikleri kararlara yapılan itirazlarda; üyenin kararını görevli olduğu dairenin başkanı, daire başkanı ile ceza dairesinin kararını numara itibarıyla izleyen ceza dairesi; son numaralı daire söz konusu ise birinci ceza dairesi inceler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir