DilekceHocasi.com Amblem
Dilekçe Hocası / Genel / Karar Düzeltme Dilekçesi Örneği

Karar Düzeltme Dilekçesi Örneği

Ekim 1, 2021 0 44

Yargıtay temyiz istenen davada inceleme yaparak sonuç karar vermektedir. Fakat bazen karar düzeltme dilekçesi verilmesine ihtiyaç duyar.

Yargıtayın bu inceleme sonucunda vermiş olduğu karara karşı karar düzeltme başvurusu yapılabilmektedir. Herhangi bir hüküm hakkında yargıtay tarafından verilen temyiz incelemesi kararına karşı düzeltme yolunun açık olması halinde dilekçe ile başvuru yapılabilmektedir. Karar düzeltme yolu verilen kararın tekrar incelenerek hataların ortadan kaldırılmasını sağlayan bir kanun yoludur.

Karar Düzeltme Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Başvuru için verilecek olan karar düzeltme dilekçesi eksiksiz bir şekilde doldurulmalıdır.

Bu dilekçede düzeltme isteyen kişinin kimlik bilgileri dikkatli bir şekilde doldurulmalıdır.

DİKKAT!  KYK Nakil Dilekçesi

Varsa vekil bilgileri girilmelidir.

Kararın düzeltilmesi istemine gerekçe olan durumların açık bir biçimde maddeler halinde yazılması gerekmektedir.

Yürütmenin durdurulmasını gerektiren hukuki nedenler maddeler halinde açıkça belirtilmelidir.

Sonuç ve istem bölümünde ise dilekçeye konu olan kararın onanmasına yönelik istem belirtilmelidir.

Aynı zamanda yeni düzeltme kararı verilinceye kadar yürütmenin durdurulması isteminde bulunulmalıdır.

Dilekçede konu olan kararı veren Danıştay dairesi, karar tarihi ve karar sayısı gibi tüm bilgilere yer verilmelidir.

Son olarak dilekçenin altına,  kişinin adı soy adı ve imzası bulundurulmalıdır.

Karar Düzeltme Dilekçesi Nereye Verilir?

Eksiksiz bir biçimde doldurulan dilekçenin zamanınsa ve doğru bir yolla işleme konulması önem arz etmektedir. Karar düzeltme dilekçesinin kararın tebliğ tarihten itibaren 15 içerisinde verilmesi gerekmektedir. Dilekçenin eksiksiz olarak doldurulması ve zamanında verilmesi gerekmektedir. Hazırlanan karar düzeltme dilekçesi verilebilecek yerler şu şekildedir.

DİKKAT!  İş Kazası Dava Dilekçesi Örneği

Karar düzeltme isteminde bulunan kişinin bulunduğu yerin mahkemesine verilebilmektedir.

Asıl hükmü vermiş olan mahkemeye elden teslim edilebilmektedir.

Karar düzeltme dilekçesi ayrıca doğrudan temyiz merciine de verilebilmektedir.

Verilen dilekçenin sonuçlanma süreci oldukça önemlidir. Karar düzeltme dilekçesinin sonuçlanma süresi de farklılık gösterebilmektedir. Bu farklılık dilekçeye konu olan davaya bakan mahkemeye göre değişmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.