DilekceHocasi.com Amblem
Dilekçe Hocası / İş Kanunu / Satış Destek Uzmanı

Satış Destek Uzmanı

Ocak 5, 2020 0 5.371

Aydanur KARABULUT ;
Hocam yine ben geldim. Daha önce size söylemiş olduğum firmada halen insan kaynakları pozisyonunda devam ediyorum. Yeni bir projeye başlıyoruz ve bu projede satış destek elemanları ve uzmanları görev alacak. Bu personellere imzalatmak amacıyla düzenleyebileceğim örnek bir satış destek uzmanı görev tanımı şablonu elinizde var mıdır?

Sayın Aydanur KARABULUT ;
Tekrardan hoş geldin. Sanırım sana uygun bir görev profili elimde bulunacaktı şimdi bir araştırma yapıp dönüş yapacağım.

Paylaşacağım görev profili sahada çeşitli kozmetik mağazalarda satış destek amacıyla çalışan personeller içindir. Bunun dışında bir çalışma bölümü söz konusu ise gerekli düzenlemeleri yapabilirsin.

Satış destek elemanı görev tanımı

SATIŞ DESTEK EKİPLERİ UZMAN GÖREV PROFİLİ

İŞVEREN  
BAĞLI BULUNDUĞU DEPARTMAN  
GÖREVİ  
GÖREV BÖLGESİ  

Satış Destek Uzmanı Görev Tanımı Temel Amacı;

……………adına görev yerinde görevlendirilmiş olduğu marka ürünlerinin tanıtımını yapmak, bulunurluğunu kontrol etmek, ek teşhir çalışmaları yapmak, ek teşhirleri açmak, istenilen tüm raporlamaları doğru şekilde ve zamanda sağlamak, mağaza ile saha ekibi arasında zamanında ve doğru bilgi akışını sağlamak, işvereni …………………………….’nin iş etiği ve ahlakına uygun bir biçimde temsil etmektir.

Satış destek uzmanı görev tanımı
Satış destek uzmanı görev tanımı

Personelin tanıtım ve sunum şekilleri ve yöntemleri, kıyafetleri, ayırt edici kimlik kartları, çalışma saatleri, fazla mesaileri, hafta tatilleri, yıllık izinleri, mazeret izinleri, performansları ve diğer özlük hakları ve bunların nasıl kullanılacağı bizzat şirketimiz …………………………tarafından belirlenir. Bu konularda mağazalar ya da tanıtımı yapılan firma herhangi bir nedenle …………………. Çalışanına talimat veremez ve her ne ad altında olursa olsun (prim, ikramiye, ücret vs) ödeme yapamaz. İş bu belge kapsamında mağazalarda görevlendirilen Tanıtım Elemanı, tamamı ile şirketimizin sevk ve idaresi altındadır. Bu personelin ücret ve diğer özlük hakları şirketimiz tarafından ödenir ve yerine getirilir.

DİKKAT!  Görev iş tanımı formu örneği

Satış destek sorumlusu ne iş yapar görevleri nelerdir

  1. …………………….. tarafından atanan Üst Amirince kendisine iletilen çalışma noktalarında Raf yönetimi, bulunurluk konusunda gerekli bilgi aktarımını sağlamak, tanzim teşhir, etiketlerin eksiksiz ve doğru olmasını sağlamak, tüm bunlarla ilgili süreçleri takip etmek ve ilgililere bilgi vermek.
  2. Ek sergileme alanları sağlamak,Teşhirlerin her zaman temiz ve düzenli olmasını sağlamak,
  3. Doğru tanıtım faaliyetleri yürütebilmek için gerekli bilgilerin aktarılacağı eğitimlere katılmak ve eğitim ihtiyacı oluşan durumlarda Saha sorumlusuna bilgi vermek, gerekli hallerde ürün ve raf yönetimi konularında eğitim desteği vermek,
  4. üst amiri tarafından satış destek uzmanına iletilen gün ve saatten istenilen raporları iletmek,
DİKKAT!  Sgk prim geri alma dilekçe örneği

16 Maddeden oluşan bu belge 2 nüsh halinde tarafınıza ulaştırılıp 1 nüshası sizde kalacak, diğeri imzalanarak ……………………..’a teslim edilecek şekilde hazırlanacaktır. Maddeler içerisinde yer alan kurallardan herhangi birinin yerine getirilmemesi savunma alınmasını gerektirir. Tekrarı 25. Madde 2. bend h. fıkrası uyarınca haklı nedenle fesih sebebidir. Müşteriye verilen hizmet kalitesi belirli dönemlerde haber vermeksizin ………. tarafından denetlenecektir.

Ad-Soyad:
Tarih:
İmza:

Standart bir Satış Destek Uzmanı Görev Tanımı Örneği bu sayfada bulunmaktadır. Satış destek elemanlarının ne iş yaptığı da anlatılmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir