DilekceHocasi.com Amblem
Dilekçe Hocası / Genel / Soybağının Reddi (Nesebin Reddi) Davası Dilekçe Örneği

Soybağının Reddi (Nesebin Reddi) Davası Dilekçe Örneği

Eylül 19, 2021 0 55

Baba ile evlat arasındaki babalık ilişkisinin reddedilmesi için açılan davaya soybağının reddi davası denilmektedir. Hukuki yapısı biraz karmaşıktır ve ayrıntısı bol bir konudur. Bu nedenledir ki bir avukat yardımı ile takip edilmesi gereklidir. Soy bağının kurulması ya da reddine ilişkin hususlar Türk Medeni Kanunu’nun madde 282 ve devamında ele alınmıştır.

Dava yoluyla babalık karinesinin çürütülmesini hedefleyen hukuki yola soybağının reddi ya da nesebin reddi denilmektedir. Babalık karinesi babalık durumunun aksinin ispat edilebilmesi anlamı taşımaktadır. Yani bir kimsenin nüfus kaydında baba olarak görünen kişinden olmadığı iddia edilerek soybağının reddi davası açılabilmektedir. Soybağının reddi ya da bir diğer ifadeyle nesebin reddi davası yenilik doğuran bir davadır. Yani mahkeme soybağını reddeder ve mahkemede bunu kabul ederse artık baba ve çocuk arasında soybağı ilişkisi kalmaz. Ayrıca buna bağlı olarak miras paylaşım hakkı da bulunmaz.

DİKKAT!  K1 Yetki Belgesi Dilekçe Örneği

Soybağının reddi hususunda dilekçeler oldukça önemlidir. Soybağının reddi (nesebin reddi) davası dilekçe örneği bu yazıda ele alınmıştır. Soybağının reddine ilişkin davalar hukuki bir zemine dayandırılmalı ve gerekirse delillendirilmelidir. Ancak kişinin hukuka aykırı olarak elde ettiği deliller geçersiz hatta suç sayılabilecektir. Soybağının reddi dilekçesi mutlaka bir avukat yardımı ile yazılmalıdır. Çünkü her konu kendine özgüdür ve somut bir olayı en doğru yoldan açıklamak tecrübeli bir avukatla daha mantıklı olacaktır.

Soybağının reddi dilekçesi yazılırken öncelikle ilgili şehrin aile mahkemesine hitap cümlesi yazılmalıdır. Ardından küçük alt başlıklar halinde; davacının adı ve soy adı, kimlik numarası, vekil bilgileri, adres bilgisi, davalının ad ve soy ad bilgisi, adresi, dilekçenin konusu ve varsa delillerin neler olduğu belirtilmelidir. Deliller; nüfus kayıtları, tanıklar, doğum belgesi, doktor raporu ve adli tıp incelemesi gibi yasal deliller olabilir.

DİKKAT!  İngiltere Vize Dilekçesi

Dilekçede soybağı reddinin neden istenildiği açıkça ve öz bir şekilde anlatılmalıdır. “Açıklanmış olan nedenlerden dolayı davalı …’nın babasının müvekkilimiz olmadığı anlaşılacağından Türk Medeni Kanunu’nun 286. maddesi uyarınca davalı …’nın soybağının reddine karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederiz.” yazılması yeterli olacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.