DilekceHocasi.com Amblem
Dilekçe Hocası / Genel / Tapu Harcı İade Dava Dilekçe Örneği

Tapu Harcı İade Dava Dilekçe Örneği

Eylül 20, 2021 0 2.589

Tapu harcı iadesi 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi hakkındaki yasada 7153 sayılı yasayla yapılan değişiklik sonucunda artık mümkün hale getirilmiştir. Söz konusu kanuna göre riskli bölgelerde yapılacak kentsel dönüşüm ya da türevi inşaatlar sonucunda ortaya çıkan yeni taşınmazların ilk devirlerinde tapu harcı, vergi ve ücret alınmayacaktır.

Fakat uygulamada tapu müdürlüklerince bu kanun sık sık göz ardı edilmektedir. Dolayısıyla da vatandaş ve özel hukuk tüzel kişiliklerinden çoğu zaman tapu harcı talep ve tahsil edilmektedir. Söz konusu durumla karşılaşan vergi mükellefinin yasal süresi içerisinde idareye ve mahkemeye yoluna başvurması tapu harcının iadesi için önemlidir.

Kentsel dönüşüm nedeniyle tapu harcı iadesi alabilmek için ilk satış halinin gerçekleşmesi gerekmektedir. Yani devir müteahhitten alınmalıdır. İlki ve sonraki satışlarda harç muafiyeti ve buna bağlı olarak da iadesi söz konusu olabilmelidir.

DİKKAT!  KYK Nakil Dilekçesi

Tapu harcı iadelerinin geri alınmasında zamanaşımı süresi vardır. Bu süre 5 yıldır. Harcın ödenme tarihi ile devir tarihi arasında en fazla 2 gün olduğu göz önünde bulundurulduğunda sürenin devir tarihi ile başladığı düşünülebilir. Kişi kendisinden hatalı olarak tapu harcı tahsil edildiğini düşünüyorsa Vergi Dairesi Müdürlüğü’ne bir dilekçe göndermelidir.

Dilekçe yazmaya başlanırken öncelikle bir A4 kâğıdı alınmalı ve mürekkepli kırmızı ya da mavi kalem kullanılmalıdır. Ardından dilekçenin sunulacağı makama bir hitap cümlesi kurulmalıdır. Örneğin “İstanbul … Vergi Mahkemesi Sayın Başkanlığına” yazabilirsiniz. Daha sonra alt başlıklar halinde ve alt alta sıralı şekilde; davacının bilgileri, vekilin bilgileri, davalının bilgileri ve davanın ana konusu yazılmalıdır. Davalı, davacı ve vekil bilgilerine; ad, soy ad, adres, vergi numaraları yazılmalıdır. Davanın konusuna ise “6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun kapsamına aykırı şekilde tarafımızdan alınan tapu harç vergilerinin iadesi” yazmanız doğru olacaktır. Konu ile ilgili delillerden bahsedildikten sonra “yukarıdaki maddi ve hukuki sebeplerde ötürü ödenen … tutarlı tapu harcının tarafımıza iade edilmesini mahkemenizden arz ve talep ederiz.” yazmanız yeterli gelecektir.

DİKKAT!  Barodan Avukat Talebi Dilekçe Örneği

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir